lunes, 28 de marzo de 2016

COMENTARI FOTOGRAFIA AGRARIA 3 ESO GEOGRAFIAAnàlisi de paisatge agrari.
Consisteix en observar les fotografies i aplicar les pautes explicades a classe. Amb aquesta anàlisi cal identificat també el tipusde paisatge agrari i al seua possible localització.

 

a)      Distribució de terres de cultiu i àrees no conreades. El paisatge és una plana litoral, que s’estén entre la costa i una elevació muntanyosa que hi ha al fons de la imatge.
b)      Els cultius. Les muntanyes del fons, desproveïdes de vegetació i el llit del riu sense aigua, indiquen que el clima és sec. Tot l’espai està ocupat per cultius sota plàstic, propis de zones amb alta insolació tot l’any, on es rega per degoteig (goteo).
El color verd d’algunes parcel·les posa de manifest la pràctica del sistema de regadiu, necessària en els cultius herbacis d’aquestes característiques. Els productes que s’obtenen amb aquest tipus d’agricultura d’hivernacle són sobretot fruites i hortalisses. És per tant un sistema de policultiu.
c)       Les parcel·les. No són extenses, dada que suggereix el predomino de la xicoteta propietat. La seua forma és regular, tret indicatiu d’una planificació de l’activitat sobre el territori.
d)      El grau de modernització agrícola és molt gran, perquè es necessiten inversions de capital molt altes per a la infraestructura, la construcció d’instal·lacions i el manteniment de la xarxa de regadiu. És una agricultura intensiva que aconsegueix una producció molt elevada amb mitjans tècnics com fertilitzants, adobs, selecció de llavors, degoteig... D’eixa manera s’eviten riscos climàtics i es permeten cultius fora de temporada.
e)      Poblament. Al costat del llit del riu, al fons, es poden identificar dos pobles relativament grans, que indica la presència de poblament concentrat, tipic també d’aquesta agricultura que necessita mà d’obra qualificada.
f)       Hi ha una xarxa de camins rurals que discorren entre els hivernacles i que presenta una forma molt regular, necessària per al transporta de tots els mitjans tècnics i de la collita, per a distribuir-la després per tota Europa.
Conclusió: Totes questes característiques fan que puguen identificar aquest paisatge com a propi de l’agricultura intensiva en àrees mediterrànies.

jueves, 14 de enero de 2016

Flauta 6º EP


domingo, 27 de diciembre de 2015

CONTINGUTS EXAMEN DE RECUPERACIÓ 3 ESO CIÈNCIES SOCIALS. PRIMERA AVALUACIÓ

CONTINGUTS EXAMEN DE RECUPERACIÓ 3 ESO CIÈNCIES SOCIALS. PRIMERA AVALUACIÓ
DATA 15 DE GENER 2016.

TEMA 2 LA POBLACIÓ MUNDIAL.
 - Vocabulari.
 - Càlcul de les taxes de natalitat, mortalitat, creixement natural i densitat de població.
 - explicar els factors de distribució de la població al món.
 - Comentari d'una piràmide de població.
 - Activitats del llibre: 2, 3, 6, 12, 15, 18.

TEMA  LA POBLACIÓ EUROPEA I ESPANYOLA.
 - Vocabulari.
 - Comentari del gràfic sobre el model de transició demogràfica a Espanya.
 - A desenvolupar:
            - La distribució de la població (espanyola) pàg 40.
            - L'emigració interios a Espanya, pag 42.
            - L'emigració exterior a Espanya, pag 43
 - Activitats del llibre: 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 28 i de la pàgina 49: 3 i 4.

TEMA 4 UN MÓN DE CIUTATS.
 - Vocabulari.
 - Comentari de plànol urbà.
 - Acròstic fet a classe.
 - Explicar els tipus de funcions urbanes de les ciutats i identificar ciutats amb la seua principal funció.
 - Activitats del llibre: 1, 3, 8, 9, 10, 18, 24.

CONTINGUTS RECUPERACIÓ 2 ESO CIÈNCIES SOCIALS GENERO 2015CONTINGUTS RECUPERACIÓ 13 GENER 2016.Tema 1 Els orígens de l´edat mitjana
 - Vocabulari del tema (act 1 de síntesi).
 - Possibles temes a desenvolupar:

-          Mahoma, el creador de l’Islam3.2.

-          La doctrina Islàmica 3.3.

-          L’art Islàmic 6.2.

-  Parts de la mesquita.

 -  Sobre l´Imperi carolingi repassar l´esquema fet a classe.
 - Activitats: 3, 8, 13, 18, 20, 21, 34, 35, 36, 41, 42,  48, 49. 2, 3 i 8 (d´activitats de síntesi)

Tema 2.  L´Europa feudal.
 - Vocabulari del tema (act 1 de síntesi).
 - Possibles temes a desenvolupar.

            - La formació del sistema feudal 1.1.

 - El feu i elrègim senyorial 4.1.

 - Un art religiós i internacional 6.1.
- Identificar les parts d´un castell i d´una esglèsia romànica. (fotocopies de classe) -Comentari d´una escultura románica.
 - Preguntes curtes.
- Activitats: 3, 4,  8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 32, 34 . Activitats de síntesi 2 i 8


Tema 3 L´Europa del Gòtic.
 - Vocabulari del tema (act de síntesi 1)
 - Acròstic (fet a classe) preguntes curtes.
 - Possibles temes a desenvolupar.
          - causes del creixement urbà punt 2.1.
          - Característiques arquitectòniques del gòtic punt 5.3
          - Causes de l'afermament monàrquic punt 3.1.
 - Identificar una pintura gòtica i les seues caracteristiques.

 - Quadre sobre la crisi del segle XIV
 - Preguntes del llibre: 4, 11, 15, 20, 21, 22, 25, 27, i activitats de sintesi: 2, 3, 4, 5, 7

CONTINGUTS RECUPERACIONS 1 ESO CIÈNCIES SOCIALS

CONTINGUTS RECUPERACIONS 1 ESO CIÈNCIES SOCIALS

DATA RECUPERACIÓ: 13 DE GENER 2016


TEMA 1 LA TERRA I L’UNIVERS

-          Vocabulari: galaxia, longitud , latitud, rotació, translació, escala, projeccions, equinocci, solstici.

-          Conéixer els noms dels planetes del sistema solar.

-          Indicar i localitzar les coordenades geogràfiques a un plànol.

-          Pasar de escala numérica a Km.

-          Activitats del llibre: 15, 17, 18, 19, 20TEMA 2 EL RELLEU

-          Vocabulari: Pangea, Mantell, Nucli, Escorça, Falla, Erosió, Terratrèmol, Erosió antròpica.

-          Repassar l’activitat sobre les eres geològiques.

-          Estudiar les capes terrestres.

-          Repassar la fotocopia sobre l’erosió

-          Activitats del llibre: 5, 7, 9, 10, 17, 18, 27, 34, 36, 37, 38.

-          Estudiar les formes del relleu.TEMA 3.  L’AIGUA A LA TERRA.

-          Vocabulari: hidrosfera. Marees, corrents, afluent, cabal, aquifer.

-          Cicle de l’aigua, explicar.

-          Repassar el mapa de mars I corrents.

-          Tipus de mars i oceans.

-          Repassar la fitxa dels rius i aigües continentals.

-          Esquema de l’aigua com a recurs escás i imprescindible.

-          Activitats del llibre: 8, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 30, act del final del llibre: 2, 3,4 , 5, 6.


sábado, 31 de octubre de 2015

3 ESO COMENTARI DE GRÀFICA

COMENTARI DE GRÀFICA 
Aquest és el comentari de gràfica que van fer el dimarts passat.

PER AL DILLUNS HEU DE PRESENTAR EL COMENTARI DE LA GRÀFICA SOBRE "Evolució de naixements i taxa bruta de natalitat".


Recorda les parts d'un comentari de gràfica
Presentación

1.Tipus de gràfic

2.Explicar què representa.

3.Periode representat.

4.Unitats de mesura.

5.Font informativa, data el.laboració

1.Descripció del contingut.

1.Tendència de la gràfica

2.Inflexions (canvis constratats)

2.Anàlisi

1.Explicar les claus (CAUSES I CONSEQÜÈNCIES)

2.Relació amb el tema
 
Presentació: És un gràfic combinat: columnes i línies. Representa l’evolució de l’edat mitjana de la maternitat i el nombre de fills per dona en un periode de 1976 fins 2011. Les unitats de mesura són els anys de les dones i la mitjana de nombre de fill per dona. La gràfica es del INE (Institut Nacional d’Estadistica)

Descripció: La tendència de la gràfica és, per una part de augment de l’edat mitjana de la maternitat de 28,5 en 1976 a 31,4 en 2011, i per altra banda el descens del nombre de fills per dona, de 2,8 en 1976 a 1,4 en 2011.

Els moments d’inflexió es podem observar principalment en el nombre de fills per dona, 1976 representa el moment més quantitat a partir del qual baixa dràsticament fins 1995 que representa el moment més baix de la gràfica. 2008 també representa un xicotet creixement.
 
Anàlisi: Causes i conseqüències: la principal causa de l’augment de l’edat mitjana de la maternitat la troben en l’acces de la dona al treball fora de casa, també l’alt cost econòmic dels fills, l’absència de polítiques adeqüades per a conciliar la vida familiar i proefessional. Com a conseqüència, el nombre de fills per dona s’ha reduit la qual cosa està provocant, junt a l’augment de l’esperança de vida, l’envelliment de la població espanyola en els darrers anys.

La principal conseqüència d’aquesta situació  és l’augment del nombre d’ancians i per tant l’increment de la despesa pública associada al pagament de pensions, i atenció als majors.